Copyright

Op alle teksten en foto’s op deze website en de social media accounts berust copyright en zijn eigendom van Retinas fotografie. Op basis van de Auteurswet 1912 dient u vooraf aan ieder gebruik schriftelijke toestemming van ons te hebben alvorens u werk van ons publiceert.

  • Bij inbreuk op het copyright worden tarieven uit de publicatie “Tarieven SFA 2015”
  • vermeerderd met de in de jurisprudentiegangbareboeteclausules in rekeninggebracht.

Verdere bepalingen aangaande het copyright zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden.